Category Archives: страхування професійної відповідальності

2017 рік – корисні матеріали сайту isure.pro

Стаття про статті, або ж систематизуємо написане нами у 2017 році:

Страхування професійної відповідальності

 • Нові зміни у страхуванні відповідальності приватних нотаріусів (Постанова КМУ №923 від 26.04.2017)
  http://isure.pro/newnotar/
 • Страхування відповідальності державного реєстратора
  http://isure.pro/dr/
 • Як зекономити на страхуванні відповідальності арбітражного керуючого?
  http://isure.pro/economiyanastrahuvanniak/

Автострахування


Суб’єкти аудиторської діяльності змусять застрахуватись у 2018 році

З жовтня 2018 року планують ввести страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності. 21 грудня 2017 року Верховна Рада України ухвалила Проект Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність №6016-д від 23.10.2017 року.

Законопроектом передбачаються досить жорсткі вимоги до договорів страхування професійної відповідальності, наприклад:

1. На суб’єкта аудиторської діяльності накладається штраф у розмірі до 10 відсотків суми винагороди за договором про надання аудиторських послуг у разі надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності без чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит.

2. Також, як і при страхуванні відповідальності приватного виконавця, передбачено вносити дані про договір страхування (строк дії, відомості про страховика та страхову суму) до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

3. Буде запроваджуватись типова форма договору страхування.

Вимоги до до договорів страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності.

Стаття 43. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності перед третіми особами

1.Відповідальність суб’єкта аудиторської діяльності перед замовником аудиторських послуг та третіми особами обмежується виключно реальними збитками, що виникли внаслідок неправомірної дії або бездіяльності суб’єкта аудиторської діяльності у разі надання послуг з обов’язкового аудиту або огляду фінансової звітності. Упущена, втрачена вигода, додаткові витрати, що можуть бути понесені замовником аудиторських послуг та/або третіми особами, не відшкодовуються.

Відповідальність суб’єкта аудиторської діяльності перед замовником аудиторських послуг, що не є обов’язковим аудитом або оглядом фінансової звітності, встановлюється договором між замовником та суб’єктом аудиторської діяльності.

2.Суб’єкт аудиторської діяльності, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності, зобов’язаний мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладеним суб’єктом аудиторської діяльності, який проводить обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, має становити 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану вартість) протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом.

3.Суб’єкту аудиторської діяльності забороняється надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності без чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами.

4.Контроль за дотриманням суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності (крім суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), вимоги щодо наявності чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами покладається на Аудиторську палату України.

Контроль за дотриманням суб’єктами аудиторської діяльності, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, вимоги щодо наявності чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами покладається на Інспекцію.

Оскільки законопроектом не вносяться зміни до Закону України “Про страхування”, можна зробити висновок, що вид страхування буде добровільним і здійснюватиметься за ліцензією на страхування відповідальності перед третіми особами.


Страхування відповідальності приватного виконавця – практичне керівництво

Довідник
зі
Страхування професійної відповідальності приватного виконавця

 стаття буде корисна при укладанні договору в будь-якій страховій компанії. Якщо Вам сподобався матеріал, можете поширити його серед колег. Застрахувати відповідальність приватного виконавця можна у мене на сайті http://isure.pro/liability/pv/

Страхування відповідальності приватного виконавця – новий вид, запроваджений Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Стаття 24 даного Закону визначає основні вимоги до договору страхування, а саме:

1.Приватний виконавець зобов’язаний до початку здійснення діяльності застрахувати свою цивільно-правову відповідальність перед третіми особами.

2.Приватний виконавець зобов’язаний укласти договір страхування на новий строк не пізніш як за 10 днів до закінчення дії договору страхування.

3.Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця має становити 10 відсотків загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати станом на початок відповідного календарного року.

Протягом перших трьох років зайняття діяльністю приватного виконавця мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця не може бути меншим загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати станом на початок відповідного календарного року.

{Частину третю статті 24 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}

Строк зайняття діяльністю приватного виконавця обчислюється з дня внесення інформації про приватного виконавця до Єдиного реєстру приватних виконавців України.

{Частину третю статті 24 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}

До строку зайняття діяльністю приватного виконавця не зараховується строк зупинення діяльності приватного виконавця.

{Частину третю статті 24 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}

4.Приватний виконавець не має права здійснювати виконавчі дії, якщо сума стягнення за виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими документами, що вже перебувають у нього на виконанні, перевищує мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця. У такому разі приватний виконавець зобов’язаний укласти договір страхування на належну страхову суму.

{Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}

Зазначимо, що вимоги до страхування відповідальності приватного виконавця досить суворі порівняно з іншими видами страхування професійної відповідальності (нотаріусів, арбітражних керуючих, державних реєстраторів).

Як розібратись у нюансах страхування та розумно зекономити?

Вид страхування

Страхування відповідальності приватного виконавця – добровільний вид. Це означає, що кожна страхова компанія вільно встановлює тарифи та користується своєю формою договору страхування. Була спроба розробити проект договору робочою групою, організованою Центром комерційного права, до якої увійшли представники Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту, страхових компаній та Ліги страхових організацій, але на законодавчому рівні її не затвердили.

З другої сторони, наявність договору страхування – обов’язкова умова допуску до професії приватного виконавця. Але ця обов’язковість не означає, що хтось на державному рівні контролює умови договору страхування чи розмір встановленого тарифу, як це здійснюється при обов’язковому страхуванні.

Довідково: обов’язкове страхування передбачає, що умови такого виду встановлюються окремим законом (наприклад, обов’язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів), чи постановою Кабінету міністрів України (наприклад, обов’язкове страхування відповідальності приватного нотаріуса).

Назва ліцензії, яку повинна мати страхова компанія для здійснення страхування відповідальності приватного виконавця:

Ліцензія на право провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

Предмет договору страхування, страхові ризики, випадки:

Предмет договору страхування – майнові інтереси, що не суперечать закону та пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної третім особам внаслідок неумисних дій або помилки Страхувальника у зв’язку із здійсненням діяльності приватного виконавця. Зазначимо, що навмисні дії приватного виконавця, в тому числі незаконні дії –  не покриваються договором страхування.

Страховими випадками є події, що мали місце протягом строку дії Договору і з настанням яких виникає обов’язок Страховика здійснити страхову виплату. Заявлена подія визнається страховим випадком за Договором за одночасної наявності наступних умов:

 • подія мала місце протягом строку дії Договору;
 • наявний причинно-наслідковий зв’язок між здійсненням Страхувальником діяльності приватного виконавця і заподіянням шкоди третій особі;
 • вимога (претензія) третьої особи про відшкодування заподіяної Страхувальником шкоди була заявлена в письмовій формі протягом строку дії Договору;
 • факт заподіяння шкоди третій особі є обґрунтованим і доведеним належними доказами.

Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної Страхувальником і погодженої Страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи, у разі досудового врегулювання події.

Виключення за договором страхування в кожній компанії можуть відрізнятись. Отже при підписанні договору важливо ознайомитись з їх переліком.

Математика страхування

Зануримося у цифри і детально розглянемо, за допомогою яких параметрів можливо знизити вартість страховки.На вартість договору страхування впливають наступні чинники: розмір страхової суми, франшиза, субліміт.

Франшиза

 це сума, яку страхова компанія не виплачує при настанні страхового випадку.  Це власна участь приватного виконавця у покритті збитків. Чим більше франшиза, тим дешевше коштує страховка. Зазвичай у договорах страхування передбачена безумовна франшиза у відсотках від страхової суми.

Наприклад, страхова сума 3 200 000 грн – договір має 1% франшизи. Обраховуємо розмір франшизи у гривнях: 3 200 000 грн × 1% = 32 000 грн.

Якщо збиток не перевищує франшизу, приватний виконавець відшкодовує третім особам завдані збитки самостійно. Якщо збиток перевищує франшизу, страхова компанія покриває ту його частину, що перевищує франшизу. Наприклад, шкода оцінюється у 320 000 грн. Страхова компанія виплатить 288 000 грн, а 32 000 грн – має оплатити приватний виконавець.

Зауважте, що при збільшенні страхової суми – збільшиться і франшиза. Наприклад, для страхової суми у 10 000 000 грн для нашого прикладу всі збитки 100 000 грн приватний виконавець компенсує самостійно. Тому якщо Ви збільшуєте суму за вимогами законодавства, замисліться над зменшенням франшизи за певну доплату, якщо це необхідно.

На початку діяльності приватний виконавець має цілком логічне бажання зекономити на страхуванні. Можна прислухатись до порад Мінюста і взяти договір з мінімально можливими параметрами (франшиза 1%), у подальшому можна зменшити розмір франшизи за доплату страхового платежу.

Субліміт відповідальності

– це максимальна виплата за одним страховим випадком, або виплата у розрахунку на одного потерпілого. Також субліміти можуть залежати від того, чому/кому завдано збиток: майну чи життю і здоров’ю третіх осіб. Згадайте автоцивілку – обов’язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, де ліміти відповідальності встановлюються за шкоду майну та життю/здоров’ю третіх осіб.

Субліміт завжди менше страхової суми, тому і страховка з ним коштує дешевше. Адже страхова компанія уникає одноразового великого збитку. При виплаті страхового відшкодування страхове покриття у подальшому (до кінця дії договору) зменшується на суму виплати.

Наприклад, договір зі страховою сумою 3 200 000 грн має субліміт 100 000 грн. Заподіяний збиток у розмірі 105 000 грн. В цьому випадку страхова компанія відшкодує 100 000 грн, а приватний виконавець 5 000 грн. Договір страхування продовжить свою дію зі загальним покриттям 3 100 000 грн, в тому числі 100 000 грн за одним страховим випадком.

На одному з круглих столів Міністерства юстиції України, де обговорювалась діяльність приватних виконавців, пролунала інформація, що договір страхування не має обмежувати виплату за одним випадком лімітом, що менше за страхову суму. На моєму сайті представлені варіанти зі страхування відповідальності приватного виконавця, які відповідають вимогам Міністерства юстиції України: детальніше тут

Регрес

Приватні виконавці занепокоєні, що страхова компанія може пред’явити регрес до них. Зазначимо, що при страхуванні професійної відповідальності, на відміну від обов’язкового страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, регрес не застосовується.

Якщо водій скоїв ДТП у стані алкогольного сп’яніння, то потерпілому збитки відшкодує страхова компанія, а потім у порядку регресу стягне суму виплати з винуватця. При добровільному страхуванні професійної відповідальності шкода, завдана потерпілому приватним виконавцем у стані алкогольного сп’яніння – це виключення.

Можлива ситуація, коли через деякий час після виплати страхова компанія знайде факти, які свідчать про те, що потерпілий не мав права на отримання страхового відшкодування. В цьому випадку останній має повернути страховій виплату. Але тут ситуація вирішуватиметься без матеріальної участі приватного виконавця.

Підсумовуючи вище написане, хочу зазначити, що я завжди раджу клієнтові перестрахуватися та обирати найкращий захист. Особливо у новому виді страхування, де відсутня статистика.

Наостанок, розглянемо можливий варіант виплат щодо популярного за обговоренням у соціальній мережі facebook варіантом договору страхування за 600 грн.

Варіант страхування  за 6 400 грн Варіант страхування за 640 грн
Умови:
Страхова сума 3 200 000 грн
Франшиза 0%
Субліміт – немає
Умови:
Страхова сума 3 200 000 грн
Франшиза 5%
Субліміт – 10%
Страховий випадок 50 000 грн.
Страхова компанія виплатить 50 000 грн,
Страховий випадок 100 000 грн.
Страхова компанія виплатить 100 000 грн,Страховий випадок 1 000 000 грн.
Страхова компанія виплатить 1 000 000 грн,Приватний виконавець не платить нічого!Замовити такий варіант страхування тут
Страховий випадок 50 000 грн.
Страхова компанія не виплачує. Адже збиток у 50 000 грн не перевищує розмір франшизи 5% (160 000 грн). Приватний виконавець самостійно врегульовує випадок і платить потерпілому 50 000 грн.
Страховий випадок 100 000 грн.
Страхова компанія не виплачує. Адже збиток у 100 000 грн не перевищує розмір франшизи 5% (160 000 грн).Приватний виконавець самостійно врегульовує випадок і платить потерпілому 100 000 грн.Страховий випадок 1 000 000 грн
Страхова компанія виплатить 160 000 грн, адже збиток перевищує 5% франшизи, але за договором встановлено субліміт 10% (320 000 грн).Приватний виконавець оплачує франшизу 160 000 грн і решту шкоди 680 000 грн. Разом 840 000 грн – або 84% виплати!

Автор – Білик Юлія

Власник першого спеціалізованого сайту зі страхування професійної відповідальності http://isure.pro/

 


Проект договору страхування відповідальності приватного виконавця

У цій статті Ви зможете дізнатись особливості страхування відповідальності приватних виконавців, визначення термінів, як основні параметри страхування впливають на ціну договору.

Основні положення страхування розроблені робочою групою, організованою Центром комерційного права, до якої увійшли представники Департаменту державної виконавчої служби Мін’юсту, страхових компаній та Ліги страхових організацій.

Страхувальники Приватні виконавці.
Дія Договору поширюється на ризик настання відповідальності Страхувальника та помічників Страхувальника.
Страхова сума У 2017 році мінімальна страхова сума становить 3 млн. 200 тис. грн. Але страхувальник (приватний виконавець) має право ініціювати перед страховиком збільшення  розміру страхової суми в період дії договору. Протягом перших трьох років діяльності приватного виконавця страхова сума повинна бути не меншою від загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні протягом року. А надалі – не менше 10 відсотків загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні протягом року.
Предмет договору Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать закону і пов’язані з його обов’язком відповідно до чинного законодавства України відшкодувати збиток, ненавмисно завданий Страхувальником (його працівниками – помічниками приватного виконавця) третім особам внаслідок неналежного виконання Страхувальником (приватним виконавцем) своїх обов’язків, передбачених діючим законодавством України, при здійсненні діяльності з примусового виконання судових рішень та рішень інших органів виконавчої влади.
Страховий випадок Страховий випадок – факт настання відповідальності Страхувальника за заподіяння шкоди майновим інтересам третіх осіб у зв’язку з подією (ненавмисною помилкою, недоглядом тощо).

Факт підтверджується Страхувальником або судовим рішенням, що набрало законної сили.

Подія відбулася під час здійснення Страхувальником діяльності приватного виконавця протягом дії та у місці дії Договору.

Виключення До початку або після закінчення дії Договору.

У стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

Коли боржником або стягувачем є сам виконавець, близькі йому особи (особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки з виконавцем (у тому числі особи, які разом проживають, але не перебувають у шлюбі), а також незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням виконавця), пов’язані з ним особи;

Коли боржником або стягувачем є особа, яка перебуває у трудових відносинах з таким Страхувальником;

Коли Страхувальник, близька йому особа чи особа, яка перебуває зі Страхувальником у трудових відносинах, має реальний або потенційний конфлікт інтересів, тобто коли у Страхувальника, близької йому особи чи особи, яка перебуває зі Страхувальником у трудових відносинах, є приватний інтерес, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття ним рішень при виконанні службових повноважень.

 

Порядок та умови здійснення страхового відшкодування

 

Протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів і відомостей про обставини настання страхового випадку відповідно до Розділу 6 цього Договору  Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування та складає відповідний страховий акт або приймає рішення про відмову у  виплаті страхового відшкодування.

У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування виплата здійснюється впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня  складання страхового акту.

У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування Страховик впродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття такого рішення повідомляє про це Страхувальника та третю особу в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови.

Виплата страхового відшкодування може здійснюватись Страхувальнику у разі, якщо Страхувальник самостійно врегулював вимоги, пред’явлені йому третіми особами, або безпосередньо третім особам, що зазнали збитків, якщо Страховик згоден з таким відшкодуванням.

Якщо постраждала третя особа одержала частково відшкодування шкоди від Страхувальника, то Страховик оплачує третій особі лише різницю між сумою, що підлягає оплаті за умовами страхування, і отриманою сумою. При цьому сума часткового відшкодування, що Страхувальник виплатив третій особі, компенсується Страховиком безпосередньо Страхувальнику.

Після здійснення виплати страхового відшкодування, страхова сума зменшується на розмір виплаченого відшкодування.

Якщо умовами Договору передбачена сплата страхового платежу частинами, то Страховик при здійсненні виплати  страхового відшкодування може утримати із суми страхового відшкодування неоплачену частину страхового платежу.

Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику виплачене страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо протягом передбачених законодавством України термінів позовної давності виявиться така обставина, що за законом або за цим Договором повністю або частково позбавляє Страхувальника або третю особу права на страхове відшкодування.

Шаблон договору страхування.
У договорі може передбачатись безумовна франшиза, рекомендовано не більше 1%, а також субліміт відповідальності страхової компанії. Це дозволить зекономити на страхуванні, але перекладе ризики відповідальності на приватного виконавця.

Франшиза – це сума, яку страхова компанія не виплачує при настанні страхового випадку.  Зазвичай, це власна участь приватного виконавця у покритті збитків. Чим більше франшиза, тим дешевше коштує страховка. У наших договорах страхування передбачена безумовна франшиза у відсотках від страхової суми. Наприклад, страхова сума 3 200 000 грн – має 1% франшизи. Обраховуємо розмір франшизи у гривнях: 3 200 000 грн × 1% = 32 000 грн.

Якщо збиток не перевищує франшизу, приватний виконавець відшкодовує третім особам завдані збитки самостійно. Якщо збиток перевищує франшизу, страхова компанія покриває ту його частину, що перевищує франшизу. Наприклад, шкода оцінюється у 320 000 грн. Страхова компанія виплатить 288 000 грн, а 32 000 грн – має оплатити приватний виконавець.

Субліміт відповідальності – це максимальна виплата за одним страховим випадком, або виплата у розрахунку на одного потерпілого. Також субліміти можуть залежати від того, чому/кому завдано збиток: майну чи життю і здоров’ю третіх осіб. Згадайте автоцивілку – обов’язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Субліміт завжди менше страхової суми, тому і страховка з ним коштує дешевше. Адже страхова компанія уникає одноразового великого збитку. При виплаті страхового відшкодування страхове покриття у подальшому (до кінця дії договору) зменшується на суму виплати.

Наприклад, договір зі страховою сумою 3 200 000 грн має субліміт 100 000 грн. Заподіяний збиток у розмірі 105 000 грн. В цьому випадку страхова компанія відшкодує 100 000 грн, а приватний виконавець 5 000 грн. Договір страхування продовжить свою дію зі загальним покриттям 3 100 000 грн, в тому числі 100 000 грн за одним страховим випадком.

Підсумовуючи вище написане, хочу зазначити, що я завжди раджу клієнтові перестрахуватися та обирати найкращий захист. Особливо у новому виді страхування, де відсутня статистика і преценденти з визначення вини приватного виконавця. Адже плата за страхування відповідальності завжди менше франшизи, яку доведеться оплачувати самостійно.

Замовити договір страхування Ви можете на моєму сайті:

Страхування професійної відповідальності приватних виконавців

 


Страхування відповідальності державного реєстратора

страхування відповідальності державних реєстраторівДержавні реєстри в Україні – ще та Матриця! Робота з ними копітка  та вимагає максимальної концентрації уваги та постійне оновлення знань. Приватні нотаріуси та юридичні особи публічного права мають змогу застрахувати відповідальність державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та державного реєстратора бізнесу (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

 

Страхування відповідальності приватних нотаріусів

обов'язкове страхування відповідальності приватних нотаріусів

Страхування відповідальності державних реєстраторів

Страхування відповідальності державних реєстраторів

На сторінці страхування професійної відповідальності можна розрахувати вартість договору страхування та замовити послугу з доставки. Звертайтесь!

З повагою – Юлія Білик

 


Як зекономити на страхуванні відповідальності арбітражного керуючого?

Декілька порад арбітражному керуючому як не переплатити за договір страхування відповідальності та знайти оптимальну страховку за бюджетом та захистом.

Вартість страхування для арбітражного керуючого залежить від декількох факторів:

 • Розміру франшизи
 • Наявність субліміту страхових виплат
 • Стаж роботи арбітражного керуючого
 • Розмір страхової суми

Хочу зазначити, що в будь-якій страховій компанії ви можете перейти від «дешевого» варіанту до «дорогого» ─ просто укласти додаткову угоду до договору страхування та оплатити додатковий страховий платіж. При цьому варіанті страхування слід брати до уваги досвід роботи фахівця зі страхування відповідальності арбітражного керуючого, адже від цього залежатиме своєчасність та швидкість підготовки додаткової угоди.

Розглянемо детальніше як франшиза впливає на вартість страхування.

Франшиза – це сума, яку страхова компанія не виплачує при настанні страхового випадку.  Зазвичай, це власна участь арбітражного керуючого у покритті збитків. Чим більше франшиза, тим дешевше коштує страховка. У наших договорах страхування передбачена безумовна франшиза у відсотках від страхової суми. Наприклад, договір страхування на 300 мінімальних заробітних плат – 960 000 грн – має 1% франшизи. Обраховуємо розмір франшизи у гривнях: 960 000 грн × 1% = 9 600 грн.

Якщо збиток не перевищує франшизу, арбітражний керуючий відшкодовує третім особам завдані збитки самостійно. Якщо збиток перевищує франшизу, страхова компанія покриває ту його частину, що перевищує франшизу. Наприклад, шкода оцінюється у 20 000 грн. Страхова компанія виплатить 10 400 грн, а 9 600 грн – має оплатити АК.

Наявність субліміту страхових виплат

Субліміт (ліміт) застосовується у договорах страхування відповідальності. Це максимальна виплата за одним страховим випадком, або виплата у розрахунку на одного потерпілого. Також субліміти можуть залежати від того, чому/кому завдано збиток: майну чи життю і здоров’ю третіх осіб. Згадайте автоцивілку – обов’язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Субліміт завжди менше страхової суми, тому і страховка з ним коштує дешевше. Адже страхова компанія уникає одноразового великого збитку. При виплаті страхового відшкодування страхове покриття у подальшому (до кінця дії договору) зменшується на суму виплати.

Частина 3 Статті 110 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» висуває вимогу щодо мінімального розміру страхової суми і не містить заборони використовувати в договорах страхування субліміт.

Наприклад, договір зі страховою сумою 960 000 грн має субліміт 100 000 грн. Заподіяний збиток у розмірі 105 000 грн. В цьому випадку страхова компанія відшкодує 100 000 грн, а арбітражний керуючий 5 000 грн. Договір страхування продовжить свою дію зі загальним покриттям 860 000 грн, в тому числі 100 000 грн за одним страховим випадком.

Стаж роботи арбітражного керуючого

Стаж роботи арбітражного керуючого, який береться до уваги при визначенні страхового платежу, має бути документально підтвердженим. Якщо свідоцтва «масово» перевидавались у 2013 році, слід пред’явити до страхової компанії ліцензію, що отримувалась до цього. У разі підтвердження досвіду роботи у 10 років ─ можна зекономити 40% вартості страхування (не погіршуючи при цьому якість страхування).

Розмір страхової суми

Мінімальний розмір страхової суми визначається як 300 мінімальних заробітних плат, встановлених на початок року, в якому укладається договір страхування. Зазвичай, законодавчі зміни у розмірі заробітної плати відбуваються на початок року. Якщо у вас закінчується договір страхування в січні, то можна укласти страховку заздалегідь (з дією у грудні попереднього року). Так, у грудні 2016 року страховка коштувала у 2 рази менше, ніж у січні 2017 року тому, що депутати у 2 рази підняли «мінімалку».

Страхову суму завжди можна підняти, якщо суддя при призначенні арбітражного керуючого зверне увагу на її розмір. Також є можливість підняти страхову суму за власним бажанням арбітражного керуючого, якщо є підстави, наприклад, керування великим підприємством.

На сьогоднішній день страхова сума за договорами страхування відповідальності арбітражного керуючого становить від 480 000 грн до 5 000 000 грн.
Також зі зростанням мінімальної заробітної плати я надсилаю своїм арбітражним керуючим лист з пропозицією підвищити страхову суму, який містить розрахунки доплати.

Підсумовуючи вище написане, хочу зазначити, що я завжди раджу клієнтові перестрахуватися та обирати найкращий захист. Адже плата за страхування відповідальності арбітражного керуючого завжди менше франшизи, яку доведеться оплачувати самостійно.
Проте, арбітражні керуючі зі значним досвідом роботи мають змогу суттєво економити на страхуванні. Також відмічу, що з моїми арбітражними керуючими страхових випадків ще не було.

В мене легка рука;) Страхування відповідальності арбітражного керуючогоЗвертайтесь!

Текст написала Білик Юлія


Мінімальна страхова сума за договорами професійного страхування відповідальності

О п’ятій ранку 21 грудня 2016 року Верховна Рада України ухвалила Закон “Про Державний бюджет України” на 2017 рік.

З 01 січня 2017 року встановлюється мінімальна заробітна плата – 3 200 грн

Страхова сума за договорами

 1. Обов’язкового страхування відповідальності приватного нотаріуса має становити не менше 3 200 000 грн
 2. Добровільного страхування відповідальності державних реєстраторів – 3 200 000 грн
 3. Добровільного страхування відповідальності арбітражного керуючого – 960 000 грн.

На моєму сайті Ви можете замовити договір страхування онлайн з доставкою, звертайтесь!


Подарунок для нотаріусів – програма звітності ЕРНест

Тестування програми звітності протягом січня-лютого 2017 року БЕЗОПЛАТНО. Просто введіть свій персональний промокод, який Ви отримаєте при укладанні договору страхування відповідальності приватного нотаріуса на сторінці замовлення при завантаженні програми: http://ernest.com.ua/shop.html

1500х1500
Компьютерна програма «ЕРНест» розроблялась під чітким керівництвом практикуючих нотаріусів України та тестувалась ними. Дозволяє одночасно з паперовим реєстром нотаріальних дій вести електронний реєстр, що дає змогу нотаріусу швидко та безпомилково:

 • знайти будь-яку нотаріальну дію за декількома критеріями (№ тому, № реєстрації, П.І.Б., дата , № бланка нотаріальної дії, типу нотаріальної дії, номенклатурі і т.д.);
 • вести статистичний облік нотаріальних дій;
 • підраховувати кількість вчинених нотаріальних дій, кількість витрачених бланків, кількість зіпсованих бланків, суму стягнутого держмита тощо;
 • підготувати статистичні звіти як за півріччя, так і за рік;
 • формувати архів нотаріуса, адже програма самостійно розносить дані за нарядами згідно з номенклатурою та формує в томи;
 • підготувати титульні листи, внутрішні описи та засвідчувальні написи архівних справ нотаріуса;
 • контролювати роботу помічників, можливість самостійно готувати звіти до податкової та інших державних контролюючих органів.

Зазначимо, що Ваші персональні дані не передаються розробникам. Нашими спеціалістами були отримані індивідуальні промокоди, якими ви можете залюбки скористатись.

Замовте договір страхування з доставкою Вам в офіс на сторінці http://isure.pro/liability/notariusam/

Або зателефонуйте
(097) 706-07-04, (050) 370-22-24, (063) 398-56-55


Про приватних виконавців

Зовсім скоро в Україні запрацює інститут приватних виконавців. На сайті http://www.epravda.com.ua/ я знайшла інтерв’ю Заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергія Шкляра. Пропоную вам ознайомитись з основними напрямками реформ.

— Яка кількість проваджень зараз підлягає виконанню?

— 1 червня сума становила 537 млрд грн. Кількість документів, які підлягають виконанню, — 3,3 млн.

— З чого складається ця цифра?

— У ній — все. І заборгованість за виплатою штрафів, і аліменти, і борги держпідприємств. У кількості документів є частина немайнових рішень: зобов’язання поновити на роботі, знести паркан.

Частина документів стосується виконання рішень Європейського суду з прав людини. У цій цифрі також є справи щодо виплат “чорнобильцям”, дітям війни та іншим пільговим категоріям.

Закон дозволяє виплачувати ці кошти за умови їх наявності в бюджеті. З року в рік ці суми накопичуються.

49% виконавчих документів повертається без виконання, оскільки нема на що звернути стягнення.

— Чому?

— У боржника нема активів, і він не працює. У такому випадку, наприклад, неможливо стягнути аліменти. Є об’єктивні і суб’єктивні причини того, чому рішення не виконуються або виконуються невчасно. Це об’єктивна причина. Суб’єктивна — це фінансова ситуація в країні.

Багато боржників — у банкротстві або неплатоспроможні. Якщо у них є активи, ми можемо їх вилучити і продати через СЕТАМ (електронний майданчик Мін’юсту. — ЕП). Якщо їх нема, ми нічого не можемо зробити.

— А якщо говорити про типи стягнень? Кому винні найбільше?

— 30% — стягнення на користь бюджету. 24% — аліменти, 10% — стягнення на користь комунальних підприємств, 1% — конфіскація майна. Ще 16% — стягнення на користь банків, 1% — стягнення зарплат. Iнші 18% — справи між фізичними та юридичними особами.

— Верховна Рада прийняла законопроекти, які передбачають реформу Державної виконавчої служби і появу приватних виконавців. Якими видами проваджень вони будуть займатися?

— Вони можуть взяти на себе роботу з банківськими боргами, це  приблизно 272 млрд грн з 441 млрд грн, які перебувають на виконанні. Це суми за стягненнями на користь банків та кредитних спілок.

Зараз складно прогнозувати, що вони зможуть узяти. Це залежить від того, скільки їх буде. Якщо їх буде кілька тисяч, у них вийде працювати з цією сумою. Якщо 50 чи 100, то вони не зможуть цього зробити.

Крім того, ми не знаємо, як себе поведе ринок. Один банк може захотіти  працювати з приватними виконавцями, інший — ні.

Приватні виконавці не зможуть займатися багатьма видами проваджень. В тому числі — питаннями вселення та виселення, конфіскації, передавання дитини, провадженнями на виконання рішень Європейського суду з прав людини, стягненнями з держави.

Усіма цими провадженнями продовжать займатися державні виконавці. Тим більше, що під стягненням з держави ми розуміємо стягнення з державних органів влади, органів місцевого самоуправління, державних підприємств та підприємств з державною часткою 25% + 1 акція.

Тобто приватні виконавці, найняті приватною компанією, не зможуть прийти на державне підприємство, наприклад “Укрнафту”, і приймати рішення на користь приватного акціонера. З такими комбінаціями працюватимуть тільки державні виконавці.

Передавання державного і комунального майна теж залишатиметься справою державних виконавців.

— Є сенс у такій кількості обмежень?

— Ми застрахувалися більше, ніж свого часу застрахувалися болгари. У більшості країн Європи виконавча система змішана, вона складається з приватних і державних виконавців. Однак є країни, які взагалі не знали державних виконавців, наприклад, країни Балтії, Молдова.

У Казахстані та Грузії — змішана система. Винятково державна виконавча система діє у Киргизстані, Таджикистані, Росії. Загальний європейський тренд — в напрямку приватних виконавців.

Через кілька років, коли система запрацює, можна буде розширити поле діяльності приватних виконавців. Крім того, якщо в країні піде активна приватизація, то державні підприємства перетворяться на приватні, і з ними автоматично зможуть працювати приватні виконавці.

— Скільки нам потрібно приватних виконавців?

— Половина від чинного складу. Сьогодні є 4 200 державних виконавців і тисяча вакансій. Щоб розвантажити виконавчу службу, потрібно мінімум 2 тис. Ми вивчали досвід Болгарії. Там однакова кількість державних та приватних виконавців. Статистика така: 250 приватних виконавців ведуть 220 тис проваджень, а 250 державних — лише 20 тис проваджень.

— Є побоювання, що приватні виконавці зможуть заходити до кожного, чинити свавілля, виселяти з квартир.

— Не зможуть. Ті, хто так говорять, зацікавлені у збереженні чинної системи. Діяльність приватних виконавців регулюватиме закон. Вони не зможуть об’єднуватися у фірми, нестимуть персональну відповідальність.

Кожен з них буде закріплений за окремим округом. Багатьом колекторам буде важко стати приватним виконавцем. Чому? Потрібно буде скласти іспит, мати відповідний стаж, обладнаний офіс.

Буде Асоціація приватних виконавців. Вона зможе призупиняти дію або позбавляти ліцензії. На першому етапі цим займатиметься Мін’юст.

— Наявність закону не гарантує відсутність незаконних дій.

— Закон передбачає адекватну винагороду і для приватних, і для державних виконавців.

Приватні виконавці отримуватимуть відсоток від суми провадження. Державні — винагороду від частини стягнутого ними виконавчого збору. Зі ста відсотків стягнутого виконавчого збору 50% іде в загальний фонд державного бюджету, 50% — в спеціальний.

Із спецфонду частина коштів буде іти на утримання державної виконавчої служби, частина — на виплату винагороди державним виконавцям. Цей механізм добре показав себе у пілотному проекті в Києві і Сумах. Найкращі виконавці могли отримати за півроку додатково до 200 тис грн.

Приватні виконавці будуть якісніше працювати, ніж державні: краще шукати активи, швидше виставляти їх на реалізацію, робити правильну оцінку. Сьогодні деякі виконавці занижують оцінку майна, тому що їх у цьому “зацікавлюють”. Приватного виконавця неможливо буде купити.

По-перше, він добре зароблятиме, по-друге, рано чи пізно його нечесність виявиться, і він втратить ліцензію. Якщо й не втратить ліцензію, то втратить репутацію. Не знаю, що гірше.

— Коли можуть з’явитися перші приватні виконавці?

— Запрацювати вони можуть через півроку після публікації законів. Зараз закони знаходяться на підписі у президента. З набуттям ними чинності з’явиться реєстр боржників. Будь-яка особа, щодо якої відкрито виконавче провадження, буде включена в цей реєстр.

Якщо боржник захоче продати свої активи, він звернеться до нотаріуса. Якщо нотаріус побачить, що на ці активи накладений арешт, він повідомить Державну виконавчу службу.

— Скільки часу займе створення реєстру?

— Ми повинні вкластися у шість місяців.

— Кажуть, що приватні виконавці потребуватимуть додаткового захисту. Вони зможуть носити зброю? Пневматику, наприклад.

— Ні. В правах вони такі ж, як і державні. Державні теж не мають права носити зброю. У випадках складних виконавчих проваджень вони, як і державні, зможуть залучати поліцію. Звернення повинно бути розглянуто в цей же день. Поліція не може відмовити в наданні фізичного супроводу.

Зазвичай поліція потрібна у випадках, коли мова йде про вселення чи виселення. Але приватні виконавці не будуть займатися цими справами.

— Ви сказали, що критики зацікавлені у збереженні чинної системи. Хто саме чинить спротив?

— Люди, які підтримують риторику політиків-популістів, зацікавлені у рейтингах. Вони навіть не вникають у систему.

Частина політичних сил зацікавлені у тому, щоб все залишилося, як є. Вони чекають реваншу, хочуть повернутися, щоб відновити потоки. При попередниках це була дуже корумпована структура.

— У статистиці виконавчих проваджень є індикатор: сума виконаних проваджень. У 2015 році він становив 2,2%. Чому так мало?

— Уявіть: ви мені винні сто гривень. У вас є тільки 90 грн або активів на 90 грн. Я стягую з вас 90 грн, і таке провадження не вважається повністю виконаним. Цей низький показник стосується проваджень, коли стягнули повністю все: і борг, і виконавчий збір.

Є випадки незаконних схем у банківському секторі із заставою майна.

Банк дав кредит на мільйон на трактор вартістю 20 тис грн. Боржник не розрахувався. Він і не збирався це робити, бо отримав позику через “відкат” банкіру. Банк іде до суду, виграє справу на мільйон, приходить до нас і каже: поверніть мільйон. Звісно, це нереально.

Тому ми фіксуємо близько 272 млрд грн боргів у банківському секторі, але з них таких, які реально можна забрати, дуже мало.

Багато банківських проваджень призупинено через банкрутство. Врахуйте, скільки банків виведено з ринку за цей рік. У всіх цих випадках ми призупинили провадження і не можемо вплинути на ситуацію!

Там, де я можу вплинути, я впливаю. Якщо ж приватизація залежить від керівника ФДМ, фінансування — від міністра фінансів, безпека — від голови Нацполіції, то у нас нема іншого виходу, як чекати на їх рішення.

У жодній країні нема стовідсоткового виконання проваджень.

Найкращий показник — трохи більше 70% — у Німеччині та Польщі. Але у Польщі приватні виконавці працюють двадцять років, і двадцять років вони удосконалюють цю систему. Тобто вони досягли цього показника зовсім не наступного дня після прийняття закону.

Джерело: http://www.epravda.com.ua/publications/2016/07/4/597982/


Страхування відповідальності приватних виконавців

В Україні скоро з’явиться новий вид професійного страхування – страхування відповідальності приватного виконавця.

Даний вид страхування передбачений Законами “Про виконавче впровадження”
http://www.golos.com.ua/article/271819,
“Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” http://www.golos.com.ua/article/271818,
які опубліковані 05.07.2016 в “Голосі України”.
Закони набувають чинності через три місяці з дати їх опублікування.

Стаття 24 Закону України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” передбачає загальні умови страхування відповідальності, пролонгації договору страхування, встановлення мінімального розміру страхової суми.

1. Приватний виконавець зобов’язаний до початку здійснення діяльності
застрахувати свою цивільно-правову відповідальність перед третіми особами.
2. Приватний виконавець зобов’язаний укласти договір страхування на новий
строк не пізніш як за 10 днів до закінчення дії договору страхування.
3. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-
правової відповідальності приватного виконавця має становити 10 відсотків
загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на
виконанні у приватного виконавця протягом року, але не менше 1 тисячі
мінімальних розмірів заробітної плати станом на початок відповідного
календарного року.
4. Приватний виконавець не має права здійснювати виконавчі дії, якщо сума
стягнення за виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими
документами, що вже перебувають у нього на виконанні, перевищує розмір
страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності
приватного виконавця. У такому разі приватний виконавець зобов’язаний
укласти договір страхування на належну страхову суму.

Зазначимо, що вимоги до достатності страхової суми за договором страхування професійної відповідальності приватного виконавця набагато суворіші, ніж у нотаріусів, арбітражних керуючих, державних реєстраторів. Тому при виборі страхової компанії, у першу чергу необхідно звернути увагу на досвід роботи менеджерів зі страхування саме професійної відповідальності.

Адже для нормальної роботи приватного виконавця необхідно, щоб страхова компанія оперативно вносила зміни до договору щодо розміру страхової суми та слідкувала за змінами у законодавстві.

Наприклад, за мій шестирічний досвід роботи зі страхуванням професійної відповідальності приватних нотаріусів, я навчилась робити одночасно за один робочий день близько  500 додаткових угод про зміну страхової суми та додавання ризиків у договори страхування. На другий робочий день увесь офіс підписував додаткові угоди, загортав кореспонденцію, відправляв документи поштою.

Будемо тримати вас в курсі новин зі страхування професійної відповідальності приватних виконавців.

Сторінка, де можна замовити страхування відповідальності приватного виконавця http://isure.pro/liability/pv/

 

 

 


Доставка та оплата

Юлія Білик http://isure.pro 0977060704

 

 

 

Контакти:

 +38(097)706-07-04

email:bilyk@isure.probilyk@isure.pro

Страхування Київ м. КловськаМоє місцезнаходження:
м.Київ (м.Кловська
)

 

097-706-07-04-viber

Viber на ПК   чи   Viber з мобільного

Оплата: безготівкова згідно з рахунком Страхової компанії. Доставка 50 грн (готівкою кур'єру).

Показати кнопки
Приховати кнопки